Daily Archives: 16/05/2017

Giảm thủ tục hành chính, tăng hiệu quả kinh doanh

16 Th5, 2017

Thủ tục hành chính rườm rà, thiếu minh bạch, thái độ của công chức chưa đúng mực, thiếu khách quan, đang khiến cho doanh nghiệp (DN) tốn chi phí, gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Trước thềm...