Trang chủ » Kinh tế 24h » Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Tổng điều tra kinh tế năm 2017

10 Th7 2017

Tác giả:

Chuyên mục: Kinh tế 24h

3655 0

Mục tiêu quan trọng nhất của Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, bao gồm đến cấp đơn vị cơ sở; kết quả sản xuất kinh doanh,…

Tổng cục Thống kê cho biết: Theo phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017, giai đoạn một của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sắp kết thúc. Công tác chuẩn bị cho việc triển khai giai đoạn hai đã và đang được các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra ở các địa phương khẩn trương tiến hành.

Thực hiện Quyết định số 1672 của Thủ tướng Chính phủ, từ 3-7/2017, ngành Thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước.

Đây là lần thứ 5 ngành Thống kê thực hiện Tổng điều tra kinh tế (các lần trước tiến hành vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012).

{keywords}
Công bố Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 (ảnh L.Bằng)

Mục tiêu quan trọng nhất của Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, bao gồm đến cấp đơn vị cơ sở; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu,…

Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này cũng được sử dụng để tính toán chỉ tiêu GDP của toàn bộ nền kinh tế và GRDP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như những chỉ tiêu thống kê chủ yếu năm 2016. Năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020;

Đồng thời, cũng bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin: Nhóm thông tin chung về cơ sở; Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho hay: Tổng điều tra kinh tế được thực hiện theo hai giai đoạn.

Giai đoạn một, từ tháng 3-5/2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp.

Giai đoạn hai, bắt đầu từ tháng 7/2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2017.

Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này sẽ phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

L.Bằng

Đánh giá

  • 3655 lượt xem
  • 0thảo luận

Chia sẻ

  • Share Facebook
  • Share google plus
  • Share pinterest