Trang chủ » Điểm nóng »

Điểm nóng

Nợ công hơn 3 triệu tỷ: ASEAN giảm, Việt Nam tăng

08 Th11, 2017

Tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam những năm gần đây có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt kể từ năm 2011. Nếu chúng ta lạm dụng việc vay nợ và sử dụng thiếu thận trọng nguồn tài chính này thì các khoản...

Lọt top đầu ASEAN: Chặng đường còn xa

06 Th11, 2017

Môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68 trên tổng số 190 nền kinh tế, tăng 14 bậc so với năm ngoái. Thế nhưng Việt Nam vẫn chỉ ở vị trí thứ 5 trong ASEAN. Chúng ta đã cải cách tốt nhưng các...