Trang chủ » Điểm nóng »

Điểm nóng

Hiểu rõ sức mạnh của ngôn ngữ

22 Th8, 2007

451

Từ ý tưởng … Liệu bạn có thể ngay lập tức phát hiện ra một đồng nghiệp hoặc một nhân viên tài năng hay không? Hầu hết chúng ta đánh giá năng lực của người khác, cũng như sự tự tin và vị...

Sự quyết đoán – một tính cách của doanh nghiệp

21 Th8, 2007

712

Từ ý tưởng … Một số công ty không thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Khi thiếu kiên quyết, họ không bao giờ hành động. Kết quả là? Hiệu suất tập thể của họ luôn luôn thấp. Ví...

Những vị “khách du lịch” trong quản lý

20 Th8, 2007

674

– Chủ đề thảo luận khởi xướng bởi Michael Watkins[i]– Khi nào các nhà lãnh đạo trở thành những vị khách du lịch trong công việc quản lý của mình ? Khi dùng từ “du lịch”, tôi có ý nói...

Lãnh đạo kỳ vọng gì ở nhân viên?

17 Th8, 2007

804

Từ ý tưởng … Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên cấp dưới thường nói lên rất nhiều về thành công của một công ty. Khi họ cùng làm việc ăn ý, họ sẽ tạo ra những kết quả tốt và mang...

Dấu ấn riêng của công ty bạn là gì?

17 Th8, 2007

682

Trên chương trình Havard Business Review ở kênh 35 của đài HBR Ideacast, ông Cathy Olofson có một buổi nói chuyện với Tamara Erickson, giám đốc học viện Concourse, đồng tác giả của cuốn sách “Làm việc tại...

Mười cách tạo giá trị mới cho cổ đông

16 Th8, 2007

681

Từ ý tưởng… Rất nhiều công ty chấp nhận hi sinh sự phát triển bền vững để đạt được những lợi nhuận ngắn hạn. Ví dụ: Gần 80% các thành viên ban quản trị đều giới hạn chi tiêu cho lĩnh...