Trang chủ » Điểm nóng »

Điểm nóng

Từ chiến lược hoàn hảo tới hiện thực

22 Th8, 2007

874

Từ ý tưởng …. Chiến lược kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp chỉ mang lại 63% giá trị tài chính được kì vọng. Tại sao lại như vậy? Các nhà lãnh đạo liên tục gây sức ép buộc doanh nghiệp...

Hiểu rõ sức mạnh của ngôn ngữ

22 Th8, 2007

724

Từ ý tưởng … Liệu bạn có thể ngay lập tức phát hiện ra một đồng nghiệp hoặc một nhân viên tài năng hay không? Hầu hết chúng ta đánh giá năng lực của người khác, cũng như sự tự tin và vị...

Những vị “khách du lịch” trong quản lý

20 Th8, 2007

801

– Chủ đề thảo luận khởi xướng bởi Michael Watkins[i]– Khi nào các nhà lãnh đạo trở thành những vị khách du lịch trong công việc quản lý của mình ? Khi dùng từ “du lịch”, tôi có ý nói...

Lãnh đạo kỳ vọng gì ở nhân viên?

17 Th8, 2007

Từ ý tưởng … Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên cấp dưới thường nói lên rất nhiều về thành công của một công ty. Khi họ cùng làm việc ăn ý, họ sẽ tạo ra những kết quả tốt và mang...