Trang chủ » Thế giới »

Thế giới

Tìm một con đường

13 Th11, 2009

390

(TBKTSG) – Được sinh ra cách đây hơn 30 năm, tuy làm việc chăm chỉ nhưng tôi vẫn còn là một thương hiệu mang giá trị thấp. Thực tế là tôi đang tồn tại...

Đi tìm lợi thế trong suy thoái

13 Th11, 2009

373

Terry Lundgren, CEO của Macy’s chia sẻ về việc ông sử dụng suy thoái để cải thiện hoạt động kinh doanh như thế nào. Trước hết, Lundgren là một người thực tế. Khi được hỏi...

Cấu trúc tài chính mới cho thế giới

13 Th11, 2009

411

Thế giới đang phải đối mặt với lựa chọn khó khăn khác giữa hai thể chế chủ nghĩa tư bản quốc tế và chủ nghĩa tư bản nhà nước. Chủ nghĩa tư bản nhà nước – với...