Trang chủ » Thế giới »

Thế giới

Đi tìm lợi thế trong suy thoái

13 Th11, 2009

391

Terry Lundgren, CEO của Macy’s chia sẻ về việc ông sử dụng suy thoái để cải thiện hoạt động kinh doanh như thế nào. Trước hết, Lundgren là một người thực tế. Khi được hỏi...

Cấu trúc tài chính mới cho thế giới

13 Th11, 2009

464

Thế giới đang phải đối mặt với lựa chọn khó khăn khác giữa hai thể chế chủ nghĩa tư bản quốc tế và chủ nghĩa tư bản nhà nước. Chủ nghĩa tư bản nhà nước – với...

Tại sao chúng ta mất người tài?

12 Th11, 2009

2

Một số sinh viên mới ra trường chỉ công tác khoảng 10 năm đã có lưng vốn khá, tậu được ô tô đi làm là một hiện tượng không thiếu. Vì vậy,...

Tham nhũng và văn hóa

12 Th11, 2009

934

Thuật ngữ “văn hóa” ở đây nên được đặt trong hệ thống đạo đức và xã hội, cũng như bất cứ hình thức nào của hoạt động con người được tiến hành...

Mô hình lãnh đạo trong thế kỷ 21

12 Th11, 2009

779

Trong mô hình quản trị công ty, người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng. Những biến cố về quản trị trong các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trong 5 năm qua cho thấy nhu cầu cấp thiết về một mô hình lãnh...