Trang chủ » Thế giới »

Thế giới

Vượt bão để tìm cơ hội thăng hạng

12 Th11, 2009

781

 – Ngày 17/7 mới diễn ra nhưng hiện tại Hội nghị VNR500 năm 2009 với chủ đề “Chiến lược quản trị tài chính – Tận dụng cơ hội sau suy thoái” tại TP.HCM đã...