Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Cổ phần hóa lại vướng chính sách

26 Th3, 2010

2

Năm 2009 là năm không thành công như mong đợi đối với quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của TPHCM. Tính chung thành phố...

Không quan tâm tới chuyển đổi

26 Th3, 2010

2

Chỉ còn hơn ba tháng nữa, Luật Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ hết hiệu lực và các doanh nghiệp thuộc khối này phải chuyển thành công ty TNHH một thành...

Nhà nước lùi, doanh nghiệp tiến?

25 Th3, 2010

2

Nhận định nêu trên được xem là nguyên nhân chủ quan lớn nhất gây chậm trễ việc thực hiện CPH DNNN trong những năm qua mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận trong Báo cáo kết quả thanh tra chuyên...

Trước lằn ranh chuyển đổi

25 Th3, 2010

2

Ngày 1-7-2010 là thời điểm mà Luật Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chính thức hết hiệu lực. Hiện có 1.507 DNNN đang tồn tại, nếu không cổ phần hóa (CPH)...

Doanh nhân làm từ thiện Tâm hay Tiếng?

24 Th3, 2010

2

  Làm từ thiện như một cách xây dựng thương hiệu đã trở thành xu thế chung của thế giới. Nhưng ở Việt Nam, dường như vẫn chưa hoàn toàn được công...

Thay hành chính bằng thị trường

23 Th3, 2010

2

  Tiếp tục chủ đề kiểm soát giá, TBKTSG đã phỏng vấn một số chuyên gia kinh tế về vấn đề này. Tất cả đều cho rằng để giá cả hàng hóa phù...

Đằng sau “Bí ẩn Đặng”

22 Th3, 2010

2

  Chỉ khi cuốn sách “Bí ẩn Đặng” của hai nhà báo Pháp được giới thiệu tại Việt Nam, nhiều người mới biết đến André Đặng – dù ba thập...