Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Sẽ có cơ chế mới để quản lý SCIC

02 Th2, 2010

2

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Bộ Tài chính đã xây dựng một Nghị định riêng về hoạt động kinh doanh vốn nhà nước nhằm giải quyết...

Xây dựng nền văn hóa kinh doanh

22 Th1, 2010

641

Nguyễn Trần Bạt – Chủ tịch HĐQT Investconsul Group Nguồn: Viết vì sự tiến bộ   Nhà thơ Chế Lan Viên có viết “Quá khứ không chỉ ở sau lưng,...