Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Giải bài toán nhân sự cấp cao

20 Th1, 2010

431

Giữ vai trò chủ chốt trong một doanh nghiệp, nhân sự cấp cao luôn là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp coi trọng hàng...

Góp sức giải quyết vướng mắc cho các CEO

13 Th1, 2010

2

  Ngày nay, trong môi trường kinh doanh đầy khắc nghiệt, hàng ngày hàng giờ, các doanh nghiệp liên tục phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, vướng mắc. Và người...