Daily Archives: 02/08/2010

Coi chừng bằng quốc tế “dỏm”

02 Th8, 2010

3

TS. Mark A.Ashwill – nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu giáo dục quốc tế tại Việt Nam – đã cảnh báo như thế về tình trạng nhốn nháo các loại văn bằng quốc tế hiện nay. VNR500 đăng lại...

ĐHQG Hà Nội đã bị lừa một vố rất “đau”

02 Th8, 2010

3

LTS: Đăng toàn văn phản hồi của ĐHQG Hà Nội, Diễn đàn VNR500 mong muốn sẽ tạo một cái nhìn khách quan, nhiều chiều về chương trình hợp tác của trường với Đại học Irvine (Hoa Kỳ). Chúng tôi...

Triển vọng một đồng tiền chung châu Á?

02 Th8, 2010

583

Người ta bắt đầu hoài nghi về sự khủng hoảng mang tính cấu trúc và chính trị của đồng euro, và tìm kiếm một chính sách tài chính cứng rắn hơn. Hiệp ước Maastricht dẫn đến sự ra đời của đồng...