Daily Archives: 11/08/2010

Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 4)

11 Th8, 2010

545

Động lực thúc đẩy Nếu phải kể ra một nét đặc trưng nào đó mà hầu hết các nhà lãnh đạo tài ba đều có, thì đó chính là động lực thúc đẩy. Các nhà lãnh đạo này được thôi thúc để đạt...

Chúng ta đã từng “sợ” internet như game online

11 Th8, 2010

457

Cao Nhật (VNR500) – “Rõ ràng, đó là những thành tựu của nhân loại, mình lẩn tránh hay cấm đoán là không nên” – GS. TSKH Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,...

Việt Nam không thiếu gạo

11 Th8, 2010

526

Huỳnh Ngọc (tổng hợp) Từ nay tới cuối năm, mỗi tháng nước ta đều có từ 300.000 – 500.000 ha lúa cho thu hoạch. Cộng thêm lượng tồn kho của các doanh nghiệp là trên...