Daily Archives: 12/08/2010

Công bằng tạo nên “cái chất” nhân sự

12 Th8, 2010

Nhiều công ty có tầm cỡ đang hoạt động trong nước cho biết họ không thiếu và tương đối không có vấn đề gì lớn phải giải quyết trong việc sử dụng lao động cấp thấp. Tuy nhiên, họ lại thường...

Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 5)

12 Th8, 2010

404

Khả năng thấu cảm Giữa tất cả các yếu tố làm nên trí tuệ cảm xúc, thì khả năng thấu cảm là điều dễ nhận thấy nhất. Ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận được sự đồng cảm từ một người...

Cớ sao lại vênh nhau?

12 Th8, 2010

3

Tác giả Biên Hà, tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cho rằng, theo số liệu của Bộ Tài chính, tới cuối năm 2009, thu nhập bình quân đầu người của Việt...