Daily Archives: 15/08/2010

Những bản hợp đồng bất lợi cho khán giả

15 Th8, 2010

Mua cao, nhưng được độc quyền, VSTV có quyền ép các đối tác khác trong nước. Không ép được, không liên kết được thì mọi chi phí đổ lên đầu khách hàng – những người chỉ có một ước muốn...

Muốn thành tỷ phú thì học Harvard

15 Th8, 2010

545

Không phải tất cả các nhà tỷ phủ đều đã từng học tại các trường đại học nổi tiếng, nhưng những sinh viên,  tốt nghiệp từ các trường đại học hàng...