Daily Archives: 17/08/2010

Làm gì khi phạm sai lầm?

17 Th8, 2010

Tin tốt là sai lầm, dù lớn đến cỡ nào cũng không để lại dấu ấn vĩnh viễn trong sự nghiệp của bạn. Trên thực tế, hầu hết các sai lầm đều góp phần vào việc học hỏi của cá nhân và tổ chức,...