Daily Archives: 12/12/2010

Cân bằng xuất nhập: Khó bề xoay sở

12 Th12, 2010

Cùng tác giả: Tại sao phải “gồng” mình với “công nghiệp hiện đại”? “Đến năm 2015 phải bằng mọi cách đưa tỷ lệ nhập siêu xuống 14%. Dự kiến một vài năm sau, đến 2015 sẽ...

Liệu khách Tây có “ngóng” nhãn lồng, cốm Vòng?

12 Th12, 2010

LTS: Tiếp sau phần thứ nhất phân tích thực trạng thương hiệu sản phẩm quốc gia của Việt Nam và bài học từ sự phát triển thần kỳ của các nước châu Á, tác giả Nguyễn Tuấn Anh đề ra một chiến...