Daily Archives: 18/12/2010

Phía sau sự thành công của Intel

18 Th12, 2010

614

“Chỉ là do tôi quá tò mò mà thôi” Thật khó để diễn tả hết tầm ảnh hưởng mà phát minh của Ted Hoff đối với thế giới, cho dù ông thường tỏ ra khiêm tốn khi nói về phát minh của mình....