Trang chủ » Kinh tế 24h » Ngân hàng hợp nhất vẫn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân hàng hợp nhất vẫn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn

09 Th12 2011

Tác giả:

Chuyên mục: Kinh tế 24h

Ba ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank) cùng thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/12, thông qua các nội dung của kế hoạch hợp nhất.

Theo tờ trình của ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), 3 ngân hàng sau hợp nhất vẫn lấy tên là SCB. Ba ngân hàng hợp nhất hoán đổi cổ phiếu với tỷ lệ 1:1

Theo tờ trình đại hội cổ đông của SCB, sau hợp nhất 3 ngân hàng trên vẫn lấy tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Ngân hàng mới có mức vốn điều lệ là 10.583,8 tỷ đồng, tổng cổ phiếu lưu hành hơn 1.058 triệu cổ phiếu, tổng tài sản là 153.626 tỷ đồng.

Ngân hàng mới sẽ kế thừa và thực hiện tất cả những hoạt động kinh doanh hiện tại của SCB, TinNghiaBank và Ficombank. Đồng thời, ngân hàng mới sẽ kế thừa toàn bộ mạng lưới của cả 3 ngân hàng.

Việc hợp nhất được thực hiện theo hình thức chuyển toàn bộ cổ phần cả Ficombank, TinnghiaBank và SaiGonBank để thành SCB. Mỗi cổ phiếu phổ thông của một ngân hàng sẽ được hoán đổi thành một cổ phiếu của SCB ( tỷ lệ 1:1).

Về cơ cấu sở hữu của ngân hàng sau hợp nhất, các cá nhân trong nước chiếm  85,17% (gồm 3.679 cổ đông); 14 cổ đông là tổ chức trong nước sở hữu 14,41% và 0,41% còn lại là cổ phiếu quỹ.

Về cơ cấu nhân sự gồm có hội đồng quản trị (11 thành viên), ban kiểm soát (5 thành viên), ban cố vấn (4 thành viên), ban điều hành (12 thành viên)…

Năm 2012, ngân hàng mới dự kiến đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 168.105 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng. Năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 1.185 tỷ đồng và 1865 tỷ đồng năm 2014.

Mục tiêu của ngân hàng sau hợp nhất đến năm 2014, vốn điều lệ tăng lên gần 16.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông mới chiếm gần 6.000 tỷ đồng vốn ( tương đương 37,5%).

Sau khi đại hội cổ đông bất thường thông qua việc hợp nhất, các bên sẽ phối hợp hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc lên Ngân hàng Nhà nước. Dự kiến ngày 23/12, ngân hàng mới sẽ tổ chức đại hội cổ đông hợp nhất.

Về hoạt động, sau khi hợp nhất, theo đề án, ngân hàng mới sẽ áp dụng hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ của SCB cho SCB “mới”; hợp nhất hệ thống thông tin quản lý và hệ thống truyền dữ liệu SmartBank tiến tới sang hệ thống Corebanking T24 hoặc Flexcube tùy tình hình thực tế. Ngay sau thời điểm việc hợp nhất có hiệu lực, toàn bộ các lao động có ký hợp đồng lao động với ba ngân hàng trước đó sẽ trở thành lao động của SCB “mới”.

Về kế hoạch kinh doanh, SCB “mới” dự kiến lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 là 667 tỷ đồng (đến 30/9/2011 là 723 tỷ đồng), năm 2013 là 1.185 tỷ đồng và năm 2014 là 1.865 tỷ đồng.

Đáng chú ý là mục tiêu của SCB “mới” là đến 2014 sẽ có vốn điều lệ xấp xỉ 16.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông mới chiếm khoảng 6.000 tỷ vốn điều lệ (tương đương tỷ lệ sở hữu khoảng 37,5%).