Daily Archives: 18/11/2013

Kiểu chơi xe ‘dị thường’ của dân Việt

18 Th11, 2013

864

Spacy cũ giá…350 triệu đồng Khoảng tháng 9/2011, dư luận phát sốt khi những chiếc Spacy cũ đi cả chục năm được trả giá lên tới vài trăm triệu đồng. Khi đó, trên khắp các diễn đàn mạng, trang...

12