Daily Archives: 23/11/2013

Tăng tín dụng, sao cứ phải cố?

23 Th11, 2013

Nóng ruột Đến 31/10/2013, dư nợ tín dụng tăng 7,18% so với cuối năm 2012, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2012 là 3,54%. Tuy nhiên, so với mục tiêu 12% thì hãy còn một khoảng cách xa. Với thời gian hơn...