Daily Archives: 04/04/2017

Cách tính BHXH mới làm giảm lương hưu?

04 Th4, 2017

Từ năm 2018, muốn hưởng lương hưu tối đa người lao động phải đóng thêm năm năm bảo hiểm xã hội. Lo lương hưu bị hụt, nhiều người tính xin nghỉ trước năm 2018 Lương hưu theo BHXH mới được tính...