Daily Archives: 10/07/2017

Tổng điều tra kinh tế năm 2017

10 Th7, 2017

Mục tiêu quan trọng nhất của Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, bao gồm đến cấp đơn vị cơ sở;...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/7: USD tăng giá

10 Th7, 2017

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/7 tiếp tục tăng, đồng USD giữ được sức mạnh sau một loạt thông tin tích cực của kinh tế Mỹ được công bố. Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/7: USD vào đà tăng nhanh Tỷ giá ngoại...