Daily Archives: 25/07/2017

Niềm vui ngàn tỷ của ông Trương Gia Bình

25 Th7, 2017

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến theo xu hướng bất lợi khi mà hàng loạt cổ phiếu bị bán chốt lời. Tuy nhiên, một số cổ phiếu trụ cột có dấu hiệu hồi phục giúp giảm đà giảm giá...