Daily Archives: 25/10/2017

Bỏ 1 ăn 5: Thương vụ kinh điển, kiếm lãi tỷ USD

25 Th10, 2017

Làn sóng vốn ngoại đổ vào Việt Nam mạnh chưa từng thấy. Nhiều tổ chức và quỹ đầu tư nước ngoài kiếm bộn tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Một số kiếm được hàng ngàn tỷ đồng...