Daily Archives: 12/01/2018

2017, Vietnam Airlines lãi hơn 2.800 tỷ đồng

12 Th1, 2018

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty hàng không VN (Vietnam Airlines) ước đạt 88.400 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế chạm mốc kỷ lục trên 2.800 tỷ đồng (vượt 72% kế hoạch và...