Daily Archives: 15/01/2018

Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/1: USD giảm, Euro tăng

15 Th1, 2018

809

Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/1 USD giảm giá so với các đồng ngoại tệ mạnh khác, trong khi đó Euro, bảng Anh tăng giá. Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/1: USD giảm mức thấp nhất Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/1: USD...