Monthly Archives: Tháng Hai 2018

Thương vụ lãi đậm của 2 ông lớn ngân hàng

27 Th2, 2018

Có nguồn lực tài chính khổng lồ, hàng loạt các ngân hàng dễ dàng nắm được các cơ hội ở vào thời điểm nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Đây là lý do khiến dòng tiền ồ ạt đổ...