Daily Archives: 19/03/2018

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/3: USD tăng trở lại

19 Th3, 2018

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/3 tăng trở lại so với các đồng ngoại tệ mạnh khác, những thông tin tích cực đang hỗ trợ đồng bạc xanh. Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/3: USD giảm, Euro treo ở mức cao Tỷ giá...