Monthly Archives: Tháng Năm 2018

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/5: USD treo cao ở đỉnh

03 Th5, 2018

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/5 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế treo cao ở đỉnh 4 tháng nhờ lực cầu đặt cược vào đồng tiền này còn khá lớn. ‘Ghế nóng’ hậu Bầu...