Daily Archives: 07/06/2018

Giá vàng hôm nay 7/6: Nhấp nhổm tăng lên từ đáy

07 Th6, 2018

Giá vàng hôm nay 7/6 trên thế giới nhấp nhổm tăng từ đáy 2018 do đồng USD giảm khá nhanh sau khi châu Âu phát đi một tín hiệu chuyển hướng chính sách. Thế lực nhà Trần Bắc Hà: Vợ con sếp lớn doanh...