Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/6: USD giảm, Euro tăng giá

25 Th6, 2018

Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/6 giảm so với các đồng ngoại tệ khác trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế gây áp lực cho đồng bạc xanh và đồng Euro mạnh lên. Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/6: USD bắt đầu giảm,...