Monthly Archives: Tháng Chín 2018

Giá cà phê hôm nay 27/9: Giao dịch trầm lắng

27 Th9, 2018

Giá cà phê hôm nay 27/9 không biến động nhiều cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Giá cà phê trong nước nhích nhẹ 100 đồng mỗi kg. Chấn động: Đại gia Đà Nẵng bỏ 6,8 tỷ mua gốc lan đột...