Trang chủ » Điểm nóng »

Điểm nóng

Những vị “khách du lịch” trong quản lý

20 Th8, 2007

– Chủ đề thảo luận khởi xướng bởi Michael Watkins[i]– Khi nào các nhà lãnh đạo trở thành những vị khách du lịch trong công việc quản lý của mình ? Khi dùng từ “du lịch”, tôi có ý nói...

Lãnh đạo kỳ vọng gì ở nhân viên?

17 Th8, 2007

Từ ý tưởng … Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên cấp dưới thường nói lên rất nhiều về thành công của một công ty. Khi họ cùng làm việc ăn ý, họ sẽ tạo ra những kết quả tốt và mang...

Dấu ấn riêng của công ty bạn là gì?

17 Th8, 2007

Trên chương trình Havard Business Review ở kênh 35 của đài HBR Ideacast, ông Cathy Olofson có một buổi nói chuyện với Tamara Erickson, giám đốc học viện Concourse, đồng tác giả của cuốn sách “Làm việc tại...

Mười cách tạo giá trị mới cho cổ đông

16 Th8, 2007

Từ ý tưởng… Rất nhiều công ty chấp nhận hi sinh sự phát triển bền vững để đạt được những lợi nhuận ngắn hạn. Ví dụ: Gần 80% các thành viên ban quản trị đều giới hạn chi tiêu cho lĩnh...

Lãnh đạo người tài

16 Th8, 2007

Từ ý tưởng… Ai là người quyết định phần lớn thành công trong công ty bạn? Đó có phải là những người tài, những người mà kiến thức và kinh nghiệm của họ sẽ góp phần tạo nên những giá...