Trang chủ » VNR500 & FAST500 »

VNR500 & FAST500

Doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy làm kinh tế

30 Th3, 2017

Trong những năm gần đây, khi Trung Quốc dần đi lên trong chuỗi giá trị, đồng thời thị trường phải đối mặt với các thách thức về chi phí lao động, thuê đất và lạm phát, Việt Nam đang chứng kiến...

Minh bạch thông tin: Chìa khóa cho tăng trưởng

11 Th3, 2014

869

Theo nghiên cứu của Intel vào năm 2012, chỉ trong một phút nhân loại gửi đi 204 triệu email, xem 20 triệu bức ảnh trên Facebook, truy cập 1.3 triệu lượt video trên Youtube, và lưu chuyển khoảng 640 nghìn gibabytes...