Trang chủ » Thế giới »

Thế giới

Nhân cách, nhân phẩm, kinh tế, kinh doanh

26 Th2, 2010

Thương hiệu không chỉ cần thể hiện tính cách và cá tính, mà cơ bản còn phải có nhân cách và nhân phẩm! Cách vận hành kinh tế và kinh doanh ở ta có vẻ tụt hậu khá nhiều so với các trào lưu...

Xã hội hoá công ty của bạn

12 Th2, 2010

Ngày nay sự bùng nổ của Internet đã mở ra nhiều cơ hội có thể đem lại sự thịnh vượng cho các hoạt động kinh doanh. Các công ty cần xã hội hóa, tích...

PR bằng cách tạo tranh luận

10 Th2, 2010

Cùng với quảng cáo, kế hoạch truyền thông, khuyến mãi dành cho người tiêu dùng…, chiến lược PR  là những nhân tố của phương...