Trang chủ » Thế giới »

Thế giới

Tiếp thị trong Kỷ nguyên số

03 Th2, 2010

Với sự phát triển của internet, con người đang bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên số. Cùng với đó, sự thay đổi của người tiêu dùng...

8 bài học cho kinh tế Việt Nam

22 Th1, 2010

Giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế thế giới đang qua đi, nhưng vẫn còn có dự báo cho rằng, có nguy cơ xuất hiện một cuộc khủng hoảng mới. Ông David Tak-Kei...