Trang chủ » Thế giới »

Thế giới

Mạng xã hội VNR500: Cầu nối tri thức

15 Th11, 2009

494

Giáo sư Kinh tế danh dự Đại học Harvard, David Landes[1] khi bàn về chủ đề Văn hoá và của cải đã nói: “Cho dù một quốc gia với bề dày văn hóa nhưng kiêu...