Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Ổn định tiền tệ kích thích dòng vốn tỷ USD

16 Th11, 2017

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao hàng đầu trên thế giới, với dòng vốn tỷ USD đều đặn chảy vào nhờ triển vọng, sự ổn định của các thị trường và...