Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Kinh tế Việt Nam nhìn từ xếp hạng VNR500

27 Th11, 2009

583

Vàng bạc, xăng dầu thắng thế, bất động sản, chứng khoán tụt hạng. Đó là ghi nhận nhanh từ kết quả xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2009 (VNR500). Danh sách VNR500...

Giám đốc nhà nước – Giám đốc tư nhân

25 Th11, 2009

596

Có hai điều khác nhau rất cơ bản giữa Doanh nghiệp Tư nhân và Doanh nghiệp Nhà nước: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh chạy vào...