Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

8/3 ký kết CPTPP: Việt Nam, áp lực và cơ hội mới

06 Th3, 2018

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ được ký kết vào ngày 8/3/2018 tại San- ti- a- gô (Chi Lê). Không chỉ tác động đến lĩnh vực kinh tế, các chuyên gia kinh...