Trang chủ » BXH V1000 và chính sách thuế »

BXH V1000 và chính sách thuế

Giảm thuế, hụt thu: Trả giá TPP?

18 Th11, 2015

Hiệp định TPP vừa được thông qua có thể xem như dấu mốc trong các sự kiện kinh tế đình đám của năm 2015 đối với kinh tế Việt Nam. Trong số các quốc gia tham gia vào TPP, có thể nói Việt Nam, mặc...

Cải cách thuế: Những trông đợi của DN

28 Th10, 2015

Do một số điều chỉnh trong chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu đi đôi với cải cách thủ tục hành chính thuế nên nhiều...

1.000 DN nộp thuế lớn nhất: Khối FDI dẫn đầu

14 Th10, 2015

Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2015, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Báo VietNamNet – Bộ TT-TT và Tạp chí Thuế – Tổng cục Thuế chính thức công bố Bảng Xếp hạng V1000 –...

Cải cách thuế để thúc đẩy BĐS

15 Th11, 2014

Thuế bất động sản có một số đặc điểm phân biệt với các loại thuế khác cụ thể như sau: Thứ nhất, thuế bất động sản là loại thuế mà số thuế phải nộp có thể được đối tượng nộp...

Cải cách thuế và mô hình tăng trưởng minh bạch

04 Th11, 2014

Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình cải cách chính sách thuế Quyết định số 732/2011/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2020 với mục tiêu “xây dựng hệ thống...

Không biết thất thu bao nhiêu ngàn tỷ tiền thuế

29 Th10, 2014

Đánh giá mức độ tuân thủ và thất thoát nguồn thu thuế Mức độ tuân thủ thuế được hiểu là tỷ lệ giữa số thuế thực thu và số thu thuế dự tính (khả năng), còn mức độ thất thoát nguồn thu...