Trang chủ » Điểm nóng »

Điểm nóng

Ô tô điện Việt Nam, ra đường khó mà chạy nổi

28 Th7, 2017

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang lên kế hoạch đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam. Song đến nay, hạ tầng để phát triển xe điện vẫn chưa có gì. Hệ thống trạm điện chưa có, xe điện khó...