Trang chủ » Kinh doanh »

Kinh doanh

Đồng loạt cắt bỏ giấy phép con

20 Th12, 2017

Tại Nghị quyết số 98/NQ-CP được ban hành ngày 3/10, Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho việc cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh. Chính phủ giao các bộ, cơ quan tiếp tục,...