Trang chủ » Kinh tế 24h »

Kinh tế 24h

Vào hang mót vàng, mỗi ngày gom được 1 cây

18 Th4, 2017

Nhóm phu vàng 3-5 người, mỗi ngày đào quặng kiếm được cả cây vàng, trị giá hơn 22 triệu đồng. Nghề mót vàng tại mỏ Bồng Miêu (Quảng Nam) trở thành “hot”, khiến nhiều người mò vào đây tìm kiếm...