Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Nhận dạng thương hiệu Việt

12 Th11, 2009

523

(VietNamNet) – Một thực tế là sau bao nhiêu năm gây dựng, đến giờ này, Việt Nam vẫn chưa có tên tuổi DN nào được xếp vào danh sách thương hiệu lớn của...

VNR500: Đi tìm thương hiệu Việt

12 Th11, 2009

631

(VietNamNet) – Một thực tế là sau bao nhiêu năm gây dựng, đến giờ này, Việt Nam vẫn chưa có tên tuổi DN nào được xếp vào danh sách thương hiệu lớn của...

Câu lạc bộ VNR500 và kỳ vọng

12 Th11, 2009

516

(VietNamNet) – Thành viên là doanh nghiệp tham gia Câu lạc bộ VNR500 mong muốn một hình thức sinh hoạt mới mẻ và được hỗ trợ thương hiệu, kinh doanh. Sau khi có tên...

Doanh nghiệp VNR500 và cám dỗ tập đoàn

12 Th11, 2009

592

Hiện nay, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân đang đứng trước cám dỗ phát triển thành tập đoàn, tổng công ty để khẳng định...