Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Doanh nghiệp VNR500 và cám dỗ tập đoàn

12 Th11, 2009

Nói đến doanh nghiệp VNR500 là nói đến các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về doanh thu (Bảng xếp hạng VNR 500) do Vietnam Report công bố thường niên. Nhìn vào Bảng xếp...

Doanh nghiệp VNR500 và cám dỗ tập đoàn

12 Th11, 2009

Hiện nay, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân đang đứng trước cám dỗ phát triển thành tập đoàn, tổng công ty để khẳng định...