Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Ấn tượng Mỹ – Việt: Đừng chỉ nhìn con số

07 Th6, 2017

10,2 tỷ USD vốn Mỹ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam – con số không lớn. 15 tỷ USD từ ký kết các thoả thuận hợp tác, nhưng Việt Nam nhập khẩu là chính. Nhưng đừng nhìn con số, hãy xem doanh nghiệp...