Trang chủ » Điểm nóng » Sáng tạo từ những thất bại

Sáng tạo từ những thất bại

15 Th4 2011

Tác giả:

Chuyên mục: Điểm nóng

Để đánh giá khả năng thành công của một dự án sáng tạo đột phá, chúng tôi sử dụng một mô hình các nhân tố sáng tạo: Corporate Will (Ý chí doanh nghiệp), Marketplace Opportunities (Cơ hội thị trường) và Strategic Competencies (Năng lực chiến lược). Theo đó, những sáng tạo đột phá có ảnh hưởng lớn (Strategic Innovation) để thành công phải có đầy đủ ba yếu tố này.

Nếu công việc của bạn có yếu tố sáng tạo, bạn sẽ thấy có nhiều thất bại hơn là thành công. Nhưng nếu sáng tạo thành công thì nó sẽ có giá trị lâu dài. Các thất bại thường được phát hiện và bị loại bỏ tương đối nhanh chóng.

Thế giới không đứng yên một chỗ. Điều duy nhất mà chúng ta có thể chắc chắn là mọi thứ đều phải thay đổi. Những chiến lược thay đổi, những nhà lãnh đạo thay đổi, những thị trường thay đổi và những công nghệ cũng thay đổi với một tốc độ đáng sợ.

Việc theo đuổi những dự án sáng tạo, đột phá với tầm ảnh hưởng rộng đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và nguồn lực. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, những khu vực với nhiều cơ hội lớn thường tiếp tục trong một thời gian khá dài.

Mô hình các nhân tố sáng tạo.

Các doanh nghiệp quay trở lại với những cơ hội này nhiều lần, đặc biệt nếu họ đã không tận dụng chúng trong quá khứ. Mỗi lần, họ lại bắt đầu khám phá và nghĩ về mọi thứ một lần nữa, và thường thì họ không biết tận dụng những bài học trong quá khứ hoặc coi nhẹ những nỗ lực trong quá khứ bởi vì nó đã không dẫn tới sự thành công.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều hơn những khách hàng với một cách nhìn nhận đúng đắn hơn về thất bại trong quá khứ, bắt đầu từ việc nhận ra mô hình về sáng tạo ở đầu bài viết. Không lĩnh vực nào lại không thay đổi theo thời gian – các chiến lược thay đổi, các nhà lãnh đạo (và những niềm đam mê của họ) thay đổi, các thị trường phát triển, và các công nghệ mới được sáng tạo.

Hiểu rõ mô hình sáng tạo giúp cho các công ty nhận thức lại về những thất bại trong quá khứ, so sánh chúng với thực tế của ngày hôm nay, và rút ra những bài học một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Gần đây, chúng tôi đã giúp cho một khách hàng với một cơ hội hơn chục năm qua họ đang ra sức tận dụng.

Sau khi đưa được ra những tiêu chuẩn để thành công của ngày hôm nay, chúng tôi đã tìm hiểu các công ty trên khắp thế giới để tìm ra càng nhiều ý tưởng thất bại càng tốt để đánh giá lại chúng nhưng trong thực tế của thế giới ngày nay.

Chúng tôi đã tổng hợp các ý tưởng mà có thể phù hợp không phân biệt chúng đã nảy sinh ra ở đâu, hoặc cho thị trường nào. Hàng ngàn ý tưởng đã được thu thập. Chỉ trong vài tuần, chúng tôi đã chọn lọc những ý tưởng đó bằng các thông tin hiện tại để xác định ra ba nền tảng mới để phát triển toàn cầu.

Điều gì đã thay đổi trong những ý tưởng đã từng bị cho là không thành công? Các phần tốt nhất của những ý tưởng đó bây giờ đã được thay đổi và cập nhật để tận dụng lợi thế trong hoàn cảnh mới. Tất cả ba lĩnh vực trọng điểm đã được liên kết: động cơ, cách thức và cơ hội. Và sự thất bại của ngày hôm qua đã trở thành nhân tố của sự thành công ngày hôm nay.