Trang chủ » Biểu đồ » Thế giới » 2019: Một năm tồi tệ đối với các siêu cường thương mại thế giới

2019: Một năm tồi tệ đối với các siêu cường thương mại thế giới

Tác giả:

Báo cáo rủi ro toàn cầu mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới cho thấy sự thay đổi về khối lượng giao dịch hàng hóa từ năm 2018 đến năm 2019 cho thấy sự sụt giảm 2,9% trên toàn cầu. Như biểu đồ minh họa thông tin này, các siêu cường thương mại đều bị giảm. Vấn đề này được phát hiện rõ nhất ở Hồng Kông và Hàn Quốc với mức thay đổi lần lượt là 7,5 và 7,4% vào năm 2018.

Theo báo cáo của WEF: “Khối lượng thương mại giảm phần lớn là kết quả của những gì WTO đã gọi là mức độ hạn chế thương mại cao trong lịch sử. Kết quả tiềm năng, theo IMF, có thể là tăng trưởng toàn cầu chậm 0,8 điểm phần trăm vào năm 2020, Hoa Kỳ và Trung Quốc nên duy trì mức thuế hiện hành hoặc thực hiện các mức thuế mới. ”

Trong khi cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều trải qua sự sụt giảm về khối lượng, những con số này nằm dưới mức trung bình toàn cầu – đạt 1,4% đối với Trung Quốc và 0,6% đối với Hoa Kỳ. Đức, nước phụ thuộc nhiều vào thương mại giảm 4,7%.